Skip to content

Tantra

Du kan på siden:www.aandihverdagen se en række artikler af mange forfattere om ånd og hverdag, blandt andet en artikel, jeg har skrevet:  Et tantrisk alternativ (nov. 16)

Hvad jeg ved om tantra grunder på egne erfaringer med tantra siden 1984 og sparring fra min lærer. Andre kilder kan du se i litteraturlisterne i mine bøger.

Tantraskoler har forskellige sprog; de indiske, de taoistiske og de tibetanske tantraer fx går forskellige veje, men har samme kilde.

Ordet tantra er ældgammelt; det er sanskrit, afledt af roden – tan, som kan betyde: at udvide. For alle tantriske retninger er tantra en bevidsthedens, kærlighedens og seksualitetens videnskab med sit eget fagsprog og sin egen referenceramme. Det er uhyre omfattende kropslige, mentale, energetiske og spirituelle, eksistentielle træningssystemer med en årtusind lang historie og erfaringsmængde bag sig. Den seksuelle tantra er kun en del af dette system. Seksualitetens, hjertets og bevidsthedens Tantra er oprindelig en praksis, som sigter mod en proces hen imod øget bevidsthed. Tantra lægger fokus og accept på udfoldelse af drift og sanselighed, uden at man har udløsning eller orgasme som mål. Orgasmens kraft bliver inde i kroppen, og dér bevæger den både krop og psyke. 
På højere trin af den meditative spirituelle træning i reelle esoteriske skoler trænes både seksualitetens, emotionernes og sindsstrømmens tantra. Tantraprocessen kan blive et skridt hen imod at vågne –  den oplyste tilstand. 
Tantra er blevet moderne i vesten. Mange tantraskoler tilbyder gammel esoterisk viden fra Indien, Kina, Japan, Tibet og andre steder. 
Men undervisningen i en esoterisk viden kræver forudsætninger for både eleverne og læreren.
Årelang træning af krop, psyke, energisystem, hjerte og bevidsthed har altid været et grundlag for at gå den tantriske vej. Og der skal være nært samarbejde med en erfaren lærer, som kunne give feed-back i processen. Meget få i vesten vil eller kan bruge sit liv med klart fokus på sådan en proces. Vil man det, er det livslangt fuldtidsarbejde – ved siden af det almindelige arbejde og det almindelige sociale liv – med meditativ praksis og existentiel træning sammen med en lærer, der selv har erfaringen.

Tantra er dybt forbundet med en vidergående  meditation.

Det kræver jordforbindelse, god kontakt med kroppen, en god balance i personligheden, centrering og et rimeligt åbent hjerte at lege med bevidsthed og seksualitet. Det er sikrest at have kontakt med en lærer, som selv har erfaringerne.
Og det kræver hele vejen igennem at man er i kontakt med sin egen sunde fornuft.Tantrisk seksualitet og kærlighed kan give stor glæde.
Download længere artikel om tantra

Men man kan med stor fordel og glæde bruge en del af den ældgamle viden i sit moderne vestlige kærlighedsliv, hvis den bliver forbundet med en selvudviklingsproces uden illusive løfter om at man er på vej mod oplyst bevidsthed. Sådan en proces vil på et mindre intensivt niveau ligne den gamle for – træning af kroppen, energien, det emotionelle liv, hjertet og bevidstheden.